arabicmandi.com marsbahistm.com betebettr güvenilir casinolar dr derman etil alkol fiyat etil alkol etil alkol satın al youtube mp3 indir youtube video indir video indir istanbul escort istanbul suriyeli escort gaziantep rezidans gaziantep günlük daire

Şiir - Şiir Türleri ve Anlamları ve Örnekleri

  • Konbuyu başlatan Esperɑnzɑ
  • Başlangıç tarihi
E

Esperɑnzɑ

Guest
Şiir: Duygu,hayal ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak çekici
bir dil ve ahenkli mısralar içinde kağıda aktarılmasıdır.
Şiir türleri 6 ya ayrılır.
1)Lirik Şiir: Aşk, ayrılık, hasret, özlem konularını işleyen
duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir.
Eskiden Yunanlılarda “lir” denen sazlarla söylendiğinden bu
adı almıştır. Tanzimat döneminde de bir saz adı olan “rebab”
dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında
gazel, şarkı; Halk edebiyatında güzelleme türündeki koşma,
semai lirik şiire girer.
Örnek:
Ne zaman seni düşünsem
Bir ceylan su içmeye iner
Çayırları büyürken görürüm
Her akşam seninle
Yeşil bir zeytin tanesi
Bir parça mavi deniz
Alır beni
Seni düşündükçe
Gül dikiyorum elimin değdiği yere
Atlara su veriyorum
Daha bir seviyorum dağları ( İlhan BERK)
2)Epik Şiir: Destansı özellikler gösteren şiirlerdir. Kahramanlık,
savaş, yiğitlik konuları işlenir. Okuyanda coşku, yiğitlik
duygusu, savaşma arzusu uyandırır. Daha çok, uzun olarak
söylenir. Divan edebiyatında kasideler, Halk edebiyatında
koçaklama, destan, varsağı türleri de epik özellik gösterir.
Tarihimizde birçok şanlı zaferler yaşadığımızdan, epik şiir
yönüyle bir hayli zengin bir edebiyatımız vardır.
Örnek:
Kalktı göç eyledi Avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eder ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.
Belimizde kılıcımız Kirmani,
Taşı deler mızrağımın temreni.
Hakkımızda devlet etmiş fermanı,
Ferman padişahın,dağlar bizimdir.
Dadaloğlu'm birgün kavga kurulur,
Öter tüfek davlumbazlar vurulur.
Nice koçyiğitler yere serilir,
Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. (Dadaloğlu)
3)Didaktik Şiir: Didaktik Şiir belli bir düşünceyi aşılamak veya
belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, bir ahlak dersi çıkarmak
amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü az şiir türüdür.
Kısaca öğretici şiirdir.
Örnek:
KARGA İLE TİLKİ
Bir dala konmuştu karga cenapları;
Ağzında bir parça peynir vardı.
Sayın tilki kokuyu almış olmalı;
Ona nağme yapmaya başladı:
"Ooooo! Karga cenapları, merhaba!
"Ne kadar güzelsiniz; ne kadar şirinsiniz
"Gözüm kör olsun yalanım varsa
"Tüyleriniz gibiyse sesiniz
"Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın."
Keyfinden aklı başından gitti bay karganın;
Göstermek için güzel sesini
Açınca ağzını düşürdü nevâlesini.
Tilki kapıp onu dedi ki: "Efendiciğim,
Size küçük bir ders vereceğim;
Alıklar olmasa iş kalmaz açık gözlere;
Böyle bir ders de değer sanırım bir peynire"
Karga şaşkın, mahcup biraz da geç ama,
Yemin etti gayrı faka basmayacağına. (Çev: Orhan Veli)
4)Pastoral Şiir: Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki
yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir
imrenme söz konusudur bunlarda. Eğer şair doğa karşısındaki
duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, bir çobanla karşılıklı
konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır.
Örnek:
Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı ( Ömer Bedrettin UŞAKLI)
5)Satirik Şiir: Eleştirici bir anlatımı olan şiirlerdir. Bir kişi, olay,
durum, iğneleyici sözlerle, alaylı ifadelerle eleştirilir. Bunlarda
didaktik özellikler de görüldüğünden, didaktik şiir içinde de
incelenebilir. Ancak açık bir eleştiri olduğundan ayrı bir sınıfa
alınması daha doğru olur. Bu tür şiirlere Divan edebiyatında
hiciv, Halk edebiyatında taşlama, yeni edebiyatımızda ise yergi
verilir.
Örnek:
ek rengine aldanma felek eski felektir
Zira feleğin meşreb-i nâ-sâzı dönektir
Ya bister-i kemhâda, yâ virânede can ver
Çün bay ü gedâ hâke beraber girecektir
Allaha sığın şahs-ı halimin gazabından
Zira yumuşak huylu atın çiftesi pektir
Yaktı nice canlar o nezaketle tebessüm
Şirin dahi kasdetmesi cana gülerektir
Bed asla necabet mi verir hiç üniforma
Zerdüz palan ursan eşek yine eşektir
Bed mâye olan anlaşılır meclis-i meyde
İşret, güher-i âdemi temyize mihenktir
Nush ile yola gelmeyeni etmeli tektir
Tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir
Nâdânlar eder sohbet-i nâdânla telezzüz
Divânelerin hemdemi divâane gerektir
Aff ile mübeşşer midir eshâb-ı meratip
Kanun-i ceza âcize mi hâs demektir
Milyonla çalan mesned-i izzetde serefrâz
Bir kaç kuruşu mürtekibin câyı kürektir
İman ile din, akçadır erbâb-ı gınâda
Namus ü hamiyyet sözü kaldı fukarada (Ziya Paşa)
6)Dramatik Şiir: Tiyatroda kullanılan şiir türüdür. Eski Yunan
edebiyatında oyuncuların sahnede söyleyecekleri sözler şiir
haline getirilir ve onlara ezberletilirdi. Bu durum dram tiyatro
türünün ( 19. YY. ) çıkışına kadar sürer. Bundan sonra tiyatro
metinleri düz yazıyla yazılmaya başlanır.
Dramatik şiir harekete çevrilebilen şiir türüdür. Başlangıçta
trajedi ve komedi olmak üzere iki tür olan bu şiir türü dramın
eklenmesiyle üç kere çıkmıştır.
Örnek:
«Eşber» den bir parça:
Halketsem esirlerle leşker,
Mahveylesem ordularla asker,
Olsa bana hep mülûk çâker;
Cinsince o iktidar münker,
Fevkimde uçar tuyûr-u kemter!
Âvâze-i dehr iken tanînim,
Gördüm ana değmiyor enînim;
Milletlere karşı âhenînim;
Bir âfete karşı nazenînim.
Afetse de ey ilâh göster!
Bilmem bana ân mı, şân mı lâzım?
Gülbün mü ya kehkeşân mı lâzım?
Âguuş-u vefâ-nişân mı lâzım?
Bir pençe-i hun-feşân mı lâzım?
Canan mı güzel, cihan mı hoş-ter? (Abdülhak Hâmit TARHAN)
 

Reklam

Reklam ve diğer konular için seoizm@gmail.com
teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu teknoloji forumu

metin2 ep metin2 ep satın al pubg mobile uc pubg mobile uc satın al uc satın al knight online cash knight online cash satın al cabal online alz free fire elmas mobile legends elmas wolfteam nakit satın al zula altın

halkalı escort avrupa yakası escort şişli escort avcılar escort esenyurt escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort şirinevler escort ataköy escort avcılar escort esenyurt escort izmir halı yıkama izmir koltuk yıkama karşıyaka halı yıkama bornova halı yıkama çiğli halı yıkama mavişehir halı yıkama farmasi üyelik etil alkol derman etil alkol etil alkol satın al etil alkol sipariş
Üst