smm panel

is binance safe bitcoin nasıl alınır bitcoin nasıl alınır online bahis siteleri canlı bahis siteleri bahis forum marsbahis gate io güvenilir mi

Şeker hastalığı göze etkisi (Diabetik Retinopati) nedir? Tedavisi nasıldır?

  • Konbuyu başlatan Esperɑnzɑ
  • Başlangıç tarihi
E

Esperɑnzɑ

Guest
Şeker hastalığı gözü nasıl etkiler? (Diabetik Retinopati)
Şeker hastalığı,pankreas dokusundan salgılanan insülin
hormonunun eksikliğine veya etkisizliğine bağlı kan şekerinin
yükselmesine sebebiyet verdiği gibi, aynı zamanda bir küçük
damar hastalığıdır.Tip1 diabet genelde 30 yaşından önce
başlar. İnsülin eksikliği mevcuttur.İnsülin enjeksiyonları
gerekir.Tip2 diabet genelde 40 yaşından sonra görülür,vücutta
insülin eksik veya kullanımında bozukluk vardır.Diet,ağızdan
alınan antidiabetik ilaçlar ve bazı hastalarda insülin
enjeksiyonları gerektirir.Diabetik retinopati, şekere hastalığına
bağlı olarak gözün arka bölümünde ışığa hassas bir doku olan
retina tabakasının(ağ tabaka) damarlarının etkilenmesi ile
ortaya çıkan ve körlüğe sebebiyet veren bir durum olup,
diabetin tek tedavi edilebilir komplikasyonudur. Genelde iki göz
de etkilenir. Hastalığın başlangıcında hastanın hiç şikayeti
olmayabilir, bulgular zamanla ortaya çıkar.Hafif veya ağır,
ancak muayene edilen diabetli bir hastada retinopatinin
görülme oranı %40-45 civarındadır.Bu oran hastalığın süresi ile
artış gösterebilir. Erken safhada yakalanan hastaların tedavileri
mümkündür. Bu sebeple hastaların hiç bir şikayeti olmasa da
yılda 1 kez retina muayeneleri olması gerekir. Buluğ
çağı,gebelik,katarakt ameliyatı,insüline yeni geçiş gibi
dönemlerde muayene sıklaştırılmalıdır.Diabetin sıkı kontrolü,
gerektiğinde insüline geçiş, kan lipid ve kolesterolünün ve diğer
dahili problemlerin kontrol altına alınması,sigarayı bırakmak
hastalığın ilerlemesini yavaşlatır,ancak durdurmaz.Bu sebeple
kan şeker düzeyleri çok iyi kontrol edilse bile,retina
muayeneleri ihmal edilmemelidir.Şeker hastalarında kan
şekerinin hızlı değişiklikleri ile geçici görme bulanıklıkları da
gelişebilir.Katarakt oluşumu da normal topluma göre daha
sıktır.Görme sinirinin küçük damarlarının tıkanması nadir
görülen bir durum olup,optik nöropati adını alır.Bu yazıda
diabetik retinopati üzerinde durulacaktır.
Diabetik retinopatinin evreleri nelerdir?
1-Zemin diabetik retinopati ğ tabaka damarlarının tıkanması
ve duvarlarının bozulması ile küçük damar genişlemeleri
(mikroanevrizma),kan elemanlarının retinaya sızması ile küçük
retina içi kanamalar,sert eksuda adı verilen sarı birikintiler
görülür.Retinanın makula adı verilen en hassas bölgesi
etkilenmedikçe görme yakınması olmaz(Resim1)
2-Makulopati:Zamanla makula bölgesi damarları etkilenince,bu
bölgedeki damarların zedelenmesi ile, beslenme bozukluğu
(iskemi),sıvı sızması(ödem),ve bu bölgeye yerleşen kanama ve
eksudalar görmeyi etkiler.Hasta bulanık ve az görmeden
yakınmaya başlar.
3-Proliferatif diabetik retinopati iğer bulgulardan daha az
görülür.Beslenme bozukluğuna(iskemi) cevap olarak retina
bazı sinyaller ve kimyasal maddeler oluşturur ve istenmeyen
yerlerde yeni damarlar gelişir.Bu yeni damarlar göz içine yoğun
kanamaya(vitreus hemorajisi),etraflarında gelişen ve gözün
içini dolduran yumurta akı kıvamındaki jele(vitreus) doğru
uzanan bantların yaptığı çekinti ile retinanın yerinden
kabarmasına(dekolman),göz tansiyonunun yükselmesine
(glokom) sebebiyet verir.Bu gelişmeler ise körlükle sonuçlanır.
Diabet gözde nasıl kanama yapar?
Diabet gözün ağ tabakasındaki (retina) damarları etkileyerek
kılcal damarlarda baloncuklara ve tıkanmalara neden olur. Bu
değişikliklerin sonucunda da retina içinde kanamalar, ödem,
yeni damar oluşumları ve göz içine (vitreus) kanamaalr
görülebilir.
Gözdeki diabete bağlı kanamalar geçici midir ?
Retina içindeki kanamalar 6 hafta-4 ay içinde kendiliğinden
düzelebilir ancak yeni kanamalar oluşabilir.
Göz küresinin içine olan kanamalar (vitreus kanamaları) yeni
damarlardan kaynaklanır, bunlar da bazen 6 ay içinde vücut
tarafından emilebilir ancak yeni damarlar var oldukça tekrar
kanama olabilir. Yeni damarların gerilemesi için laser ışık
tedavisi gereklidir. Gözün arka tarafı hekim tarafından hiç
görülemiyor ve dik konumda istirahat ile kanama açılmıyorsa
vitrektomi adı verilen göz ameliyatı gerekebilir.
Diyabetik Retinopatideki Görüntüleme Yöntemleri Nedir, Nasıl
uygulanır?
Fundus Floresein Anjiyografisi (FFA); Retina
anjiografisi,flöresein adı verilen bir boyanın 5cc kadar kol
toplardamarlarından birine verilmesi, 8-10 saniye içinde göze
ulaşan boyanın gösterdiği retina damarsal sisteminin
fotoğraflanması esasına dayanır.Retina hastalıklarının tanısı ve
tedavi edilecek bölgelerin gösterilmesinde
kullanılmaktadır.Damarları açma özelliği yoktur.Radyoopak
madde kullanılmaz.İşlem sırasında bazı hastalarda geçici
bulantı olabilir.İşlemden sonra 2 gün kadar hastanın cilt rengi
sararır, idrar rengi koyulaşır.Çok nadir olarak boya allerji
yapabilir.Ağır karaciğer ve böbrek hastalarında, hamilelerde
kullanımı önerilmez. Optikal Koherens Tomografi (OCT) FFA
sızıntının yerini gösterirken, OCT ise bu sızıntı yerindeki
retinanın kesiti hakkında bize bilgi verir. İlaç alınımına gerek
yoktur. Kısa ve zahmetsiz bir yöntemdir. FFA ile
göremediğimiz bazı oluşumlarda bize ciddi fayda sağlayan bir
yöntemdir.
Nasıl tedavi ediyoruz? Laser ışık fotokoagülasyonu nasıl
uygulanır?
Hastanın yakınması olmadan göz hekimine başvurması çok
önemlidir.Erken evrede LASER ışık koagülasyonu ile,tedavi
edilen hastaların %80-90 civarındaki bir gurubunda körlüğü
engellemek mümkündür.Tedavinin etkinliği ve yöntemleri,
yaklaşık 40 yıllık çalışmalarla ortaya konulmuştur.Tedavide,
artık yerleşmiş olan bu prensipleri uyguluyoruz.Tedavi için
gözün üzerine bir kontakt lens yerleştirilir.Laser ışığı bu lens
vasıtası ile tedavi edilecek bölgelere ulaştırılarak yanıklar
oluşturur.İşlem genelde tolere edilebilir,ancak bazı durumlarda
ağrı duyulabilir.Bu sebeple ağrı kesici bir tablet alınması
uygundur.LASER tedavisinin amacı, görmeyi hastanın
başvurduğu düzeyde tutmaya çalışmaktır.Ancak işlemden
sonra bir miktar görme azalması olabilirse de,ileride görülecek
daha şiddetli görme azlığının engellenmesi açısından bu kabul
edilebilir.İşlemden hemen sonra görme yakınmaları artabilir,
ancak bir süre sonra eski düzeye döner.Laserin uygulandığı
bölgeye göre merkezi veyaçevresel görme,karanlık-aydınlık
uyumunda,renk görmede etkilenmeler gelişebilir.Laser tedavisi
tıkanmış olan küçük damarları açamaz, sadece sızıntı(ödem)
bölgelerine ve yeni gelişen damarlara etki edebilir.
Laserin başarısı,hastanın erken başvurusu ile doğru orantılıdır.
 
E

Esperɑnzɑ

Guest
Şeker hastalığında vitrektomi ameliyatı ile ne amaçlanır?
Şeker hastalığında kan şekeri düzeyi kontrol edilmez ise
genellikle hastalık başladıktan 5 yıl kadar sonra ağ-tabakası
(retina) kanamaları, ağtabakası içine yağ ve sıvı sızması ve bu
tabakanın kalınlaşması, ilerleyen dönemlerde kanamanın göz
içine yayılması ve ağtabaka ayrılmaları ve yırtılmaları
gelişebilir. Bu sorunların giderilmesinde vitrektomi teknikleri
kullanılır. Bu ameliyat ile kanamalar temizlenir, retina
ayrılmaları tamir edilir, ağ-tabakadaki yağ ve sıvı birikiminin
azaltılması için ağtabaka üzerindeki zarlar çıkartılır.
Unutulmaması gereken nokta şeker hastalarının bu döneme
gelmemesi için kan şekerlerini düzenli olarak normal sınırlarda
tutmalarının gerektiğidir.
Vitrektomi ameliyatı nedir?
Vitrektomi ya da diğer ismi ile pars plana vitrektomi 1 mm den
daha ince çaplı kesici ve emici bir aletin gözün içine sokularak,
göz arkasındaki jelin çıkartıldığı bir ameliyat şeklidir. Bu teknik
ile birçok göz hastalığı tedavi edilir. Tedavi için geç kalmış ve
bazen laser tedavisine rağmen ilerleme gösteren
hastalarda,gözün içine 1 mm den ince özel alelerle girilerek
uygulanan bir cerrahidir.Çoğunlukla proliferatif safhanın
komplikasyonları sebebi ile uygulanır.Göz içi sıvısı(vitreus)
içindeki kanamaların ve çekinti yapan bantların temizlenmesi
ve retinanın tekrar eski anatomik yapısına kavuşması
hedeflenir.Temizlenen göz içi sıvısı yerine seum fizyolojik veya
başka bir sıvı ile göz içi doldurulur.Bu tedavi için de bir süre
olup, başarısı yine zamanlamaya bağlıdır.Ameliyatın anatomik
başarısı,belirlenen bu hedeflere ulaşmaktır,fonksiyonel
başarıya,yani erişilecek görme düzeyine gelince bir sinir
dokusu olan ve yenilenmeyen retinada elde edilebilecek görme
düzeyi ancak ameliyattan sonra belirlenebilir.Ameliyat
sırasında gözün içine hava,gaz,silikon gibi tampon maddeler
verilmesi gerekebilir.Bu maddeler içinde silikonun tekrar geri
alınması söz konusudur.Diğerleri kendiliklerinden
emilir.Ameliyatın en sık görülen yan etkisi katarakt gelişimini
hızlandırmasıdır.yeniden kanama da gelişebilir.Bu gibi
durumlarda yeniden cerrahi gerekebilir.
Göz İçerisine İlaç Enjeksiyonu Uygulamalarının Diyabetik
Retinopatideki Yeri Nedir?
Usulüne uygun ve doğru zamanlanmış yukarıda bahsedilen
tedaviler ve hastanın dahili problemlerinin kontrole alınması ile,
diabetik retinopati sebebi ile gelişen körlük oranları %5 e
düşmüştür.Ancak en keskin gören nokta olan makula
bölgesindeki sıvı birikimi(ödem) ve eksudalarda görmeyi daha
iyi korumak için çalışmalara devam edilmektedir.Bu amaçla,
tartışmalı olmakla beraber, göz içine dışarıdan kortikosteroid
veya AntiVEGF ilaç enjeksiyonları denenmektedir.Bu tedavilerin
bir süresi olduğundan enjeksiyonların tekrarı gerekebilir.Yan
etkileri en sık göz içi basıncının yükselebilmesi(her hastada
yükselmez),katarakt,nadiren enfeksiyondur.
 
Üst