Hristiyanlık Tam Olarak Nedir ? Kime Hristiyan Deriz ?

  • Konbuyu başlatan XooX
  • Başlangıç tarihi
X

XooX

Guest
Hristiyan ne demektir?


Hristiyan (hıristiyan) kelimesi Türkçeye İngilizce Hristiyan kelimesi olan Christ-ian kelimesinden geçmiştir. Ancak esasen Antik Yunancadaki kelimesi İngilizcedeki ve Türkçedeki Hıristiyan kelimesinin kökeni sayılmaktadır. Yunancadaki kelimesi ise İbranicedeki kelimesinin Yunanca karşılığıdır. İbrani dilinde kelimesi ise; Tanrının görevlendirmek üzere seçtiği kişilerin, kutsal yağ ile kutsanmasını, göreve hazır olduklarını, göreve başladıklarını, yetkilendirildiklerini ifade eden, Türkçe telaffuzu Maşiah, Türkçe karşılığı Mesih olan kelimedir. Bu kelime ilk olarak Anadolunun Antakya şehrinde, Hıristiyan olmayan yerli halk tarafından, Yahşuah (İsa) Mesihe inanan cemaatleri nitelemek için kullanılmıştır. Hıristiyanlık inancında; Yahşuah (İsa) Mesihin öğretilerine yürekten bağlı şekilde inanan ve yaşamında uygulayan, uygulamaya çalışan kişileri ifade etmek için kullanılır.

Hristiyanlar neye inanırlar?
Hıristiyanlar kısaca ifade edilirse; Yahşuah (İsa) Mesihin öğreti ve uygulamalarına inanırlar. İnancın başlangıç noktası; Yahşuahı Mesih olarak, yani yeri göğü yaratan tek tanrı YHVHnin Oğlu (ruhsal öz anlamında), yani YHVHnin Yeşaya kitabı, 40. bölüm, 3. ayetten 10. ayete kadar olan metinde bahsedilen YHVHnin yüceliği olarak, yani Tanrı olarak kabul etmektir. Hıristiyanlar buna kısaca Yahşuaha (İsa) iman etmek derler. Kendi aralarında birbirlerine imanlı olarak hitap ederler. Hristiyanlar, İsa Mesihin öğreti, uygulama ve yaşamının birincil olarak İncilde anlatıldığına inanırlar. İkincil olarak ve yorum olarak ise Kilise Babaları denilen, havarilerin yetiştirip Elçisel Yetki ile atadığı, ilk kiliseye önderlik etmiş kişileri kabul ederler.

Hristiyanlık mezhepleri nelerdir?

Genel olarak Hristiyan mezhepleri üçe ayrılırlar; Katolik, Ortodoks ve Protestan.

Hristiyan ibadeti nasıldır?

Hristiyan ibadeti kamoyunda genellikle Pazar günleri kiliseye gitmek, rahiplere günah çıkartmak olarak bilinse de, bu çok dar bir anlamı ifade eder. Herşeyden önce Hıristiyan ibadeti birincil olarak yüreğe dayalıdır. Eğer kendine Hıristiyan diyen kişi, yüreğinde doğru hislere ve düşüncelere sahip değilse, yaptığı eylemler her ne kadar doğru, güzel ve iyi de görünse Tanrı katında geçersizdir. İbadet her zaman, her yerde, tüm aklı, tüm yüreği ve tüm eylemleriyle Tanrıyı memnun etme amaçlı olarak meydana gelen düşüncesel, ruhsal, eylemsel hareketler, düşünceler ve hisler bütünüdür. Pazar günleri kiliseye gitmek, vaftiz olmak, dua etmek, rahiplere günahları itiraf etmek ise az önce bahsettiğimiz bütünün kısmi parçaları, bazı sonuçlarıdır.

Hristiyanlık inancı nasıldır?

İncilin Markos kitabının, 12. bölümünün 29. ayetinden 33. ayetine kadar olan bölümde anlatıldığı üzere; Hristiyanlık inancındaki en büyük buyruk; Tanrı (Elohim) olan YHVHyi tüm gücümüzle, tüm aklımızla, tüm yüreğimizle sevmektir. İkincisi ise komşumuzu kendimiz gibi sevmektir. Burada kullanılan komşu kelimesi; kendinden başka herkes anlamındadır. İncilde yer alan Yahşuah (İsa) Mesihin sözlerine göre tüm Kutsal Yasa ve Peygamberlerin sözlerinin özeti budur. Tüm inanç bu temel öğreti üzerine kuruldur; Sevgi. Hristiyanlık inancını diğer inançlardan ve dinlerden ayıran bir farklılık ise lütuf öğretisidir. Hristiyanlık inancına göre kişi kendi düşünce, eylem ve ruhsallığı ile kendi kendini kurtaramaz. Kurtuluş insanın başarısı değil, Tanrının işidir. Tanrı Mesihin çarmıhta yaptığı kurbanlık kefareti sayesinde günahlar Tanrı katında affedilmektedir.

Nasıl Hristiyan olunur?


Kısaca; Yahşuahı Mesih olarak, yani yeri göğü yaratan tek tanrı YHVHnin Oğlu (ruhsal öz anlamında), yani YHVHnin Yeşaya kitabı, 40. bölüm, 3. ayetten 10. ayete kadar olan metinde bahsedilen YHVHnin yüceliği olarak, yani Tanrı olarak kabul eden ve (varsa) bunu bir hristiyana ifade eden (iman ikrarı) kişi Hıristiyan olmaya ilk adımı atmış sayılır. (Hristiyan olmak sitesinden ileriki süreçler için bilgi alınabilir.)


Kaynak : Hristiyan kimdir? Hristiyanlık nedir? | Hıristiyanlık hakkında hıristiyan arama motoru
 
Üst