H

N

NisyaN

Guest
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hades : Kronos'un oğlu. Cehennemlerin karanlık alemlerin ve ölüler diyarının tanrısı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Haemon : Kral Oidipus'un kızı. Babası nişanlısı Antigone'u ölüme mahkum edince intihar etti.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Haemos : Boreas'ın oğlu Thrakia Tyranlarından biri.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hagno : Lykea kaynağının perisi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Halia : Rodoslu güzel bir kız. Poseidonla evlendi ve altı oğlu, birde kızı oldu. Halia'nın altı oğlu Aphrodite'in etkisi ile annelerine büyük bir aşk ve şehvetle bağlanınca babaları Poseidon onları öldürdü. Bu duruma çok üzülen kadın kendini denize atarak intihar etti.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Halirrhotios : Poseidon'un oğlu, Ares'in kızı Altippe'ye saldırdığı için Ares tarafından öldürüldü.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Halkyon : Kral Keyks'ın karısı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hamadryad : Ağaç perileri. Bir ağaçla beraber doğup onunla beraber ölen periler.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Harmonia : Aphrodite ile Ares'in kızı, Kadmos'on karısı. Kocası ile birlikte bir yılana dönüştürüldüler.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hrpalyke : Tkrakia kralının kızı, küçük yaşta annesini kaybettiğinden babası onu kısrak sütü ile besleyip erkek gibi yetiştirdi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Harminna : Irmak tanrısı Asopos'un kızı, Ares'ten Oenomaos adında bir oğlu vardı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Harpyi'ler : Thaumas ile Elektra'nın kızları, fırtınanın ve ölümün sembolüydüler. Sirenlere benzerlerdi ve kanatlarıvardı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hebe : Zeus ve Hera'nın kızı. Gençliğin ve güzelliğin sembolü idi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hekate : Artemis'in yardımcısı iyilik sever bir tanrıça. Bir titan olan Perses ve Asteria'nın kızı idi. Darda kalanlara yol gösterirdi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hegeleos : Herakles'in torunu, Omphale ile Herakles'te olan Tyrsenos'un oğlu.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hektor : Troialıların en büyük kahramanı, Akhilleus tarafından öldürüldü.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Helena : Menelaos'un karısı. Troia prensi Paris onu kaçırdığı için Yunanlılar Troia'ya saldırdılar. Zeus ile Leda'nın kızı olduğuna inanılırdı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Helenos : Priamos'un oğlu. Troia'lıların kahini. Yunanlılara tahta atı yapmalarını söyleyerek yurduna ihanet etti.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Heliades'ler : Helios ile Klymene'nin kızları. Kardeşleri Phaeton'un ölümünden dolayı duydukları üzüntüden çok fazla ağladıkları için tanrılar onları kavak ağaçlarına dönüştürdüler.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Helike : Çocukken Zeus'u besleyen iki peri kızından biri. Daha sonrada Büyük ayıya çevirildi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Helikon : İlham perileri Musa'ların kutsal dağı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Helios : Güneş tanrısı. Hyperion ile Theia'nın oğlu. Deniz perilerinden Perseis ile evlendi. Bir çok çocukları oldu.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Helle : Phriksos'un kardeşi. Çanakkale boğazı eski adı olan Helles Pontos adını ondan almıştır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hellen : Deukalion'un oğlu bütün yunanlıların babasıdır. Bu nedenle Yunanlılara Hellenler denirdi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hemera : Gündüz. Nyks (Gece) nin kardeşi. Fani insanlara ışığı getirirdi. Diğer adı Eos (Şafak) tur.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hemikynes : Köpek gibi ses çıkaran ve başlarıda köpeğe benzeyen tuhaf yaratıklar. Karadeniz kıyısında yaşarlarmış.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Heosphoros : Eos'un oğlu sabah yıldızı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hephaistos : Ateş tanrısı. Latinler Vulcain der.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hera : Baş tanrıça. Zeus'un kardeşi ve karısı. Latinler Junon der.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Herakles : Zeus'un oğlu kuvvet tanrısı. Latinler Hercule der.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Herakliad'lar : Herakles'in soyundan gelenlere denir.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hermaphrodite: Aphrodite ve Hermes'in oğlu. Salmikis adlı göl perisi ona aşık oldu, Hermaphrodite kendisi ile ilgilenmeyince tanrılardan ikisini bir bütün haline getirmelerini istemişti. O günden sonra aynı beden içinde hem kadın hemde erkek kişiliğini taşıdı. [/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Herme'ler : Yolların koruyucuları
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hermes : Tanrıların ulağı habercisi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hermione : Menelaos ve Helena'nın kızı
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hero : Leandros'un sevgilisi olan rahibe. Sevgilisi ölünce, cesedinin başında oda kendini öldürdü.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Herse : Kekrops'un üç kızından biri. Athena Erkhthonos'u bu üç kardeşe emanet etmişti.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hesione : Troia kralı Laomedon'un kızı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hesperidler : Güneşin battığı yerin perileri. Gecenin yani Nyks'in kızlarıdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hesperos : Akşam yıldızı. Atlas'ın oğlu, insanlara yol gösterir iyilik eder.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hestia : Kronos ile Rea'nın kızı. Romalılar ona Vesta derler. Aile ocağı tanrıçasıdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hiera : Herakles'in oğlu olan Telephos'un karısı. Yunanlılar Troia'ya karşı savaş açtıklarında Hiera kadınlardan kurulu bir orduyla onlara karşı kouymuştu.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hirodyeller : Tanrıların tapınaklarına ait olan kadın ve erkek köleler.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hilaeira : Leukippid'lerden biri, Phoebe'nin kızkardeşi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hilebie : Karia bölgesi krallarından birinin kızı. Lyrkos adında bir Yunanlıyla evlendi. Kocasının her türlü ihanetine rağmen hep ona sadık kaldı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Himalia : Bir peri kızı. Zeus'tan üç çocuğu oldu. Bu üç oğlan buğdayın geçirdiği safhaları sembolize eder. Spartaeos(Tohum eken), Kronios(Buğday yetiştirici), Kytos(Ekmekçi)[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Himeros : Aşk isteğinin sembolü Eros'a arkadaşlık ederdi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippe : Kentaur, Khrion'un kızı.Eole'den hamile kalınca babasının korkusundan Pelion dağına kaçtı fakat babası onu buldu. Bunun üzerine kendisini kurtarmaları için tanrılara yalvardı. Tanrılarda onu at şeklinde bir burç yapıp gökyüzüne kaldırdılar.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippios : Poseidon ile Athena'nın lakapları.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippo : Skedasos'un iki kızından birinin adı. Kardeşi ile birlikte Ispartalıların saldırısına uğradılar. Bu olaydan sonra intihar ettiler.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippodemia : Pisa kralı Oinomaos'un kızı. Pelops onunla zorla evlendi. İki çocukları oldu. Arteus ile Tyestes.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippo Kampos: Yarısı at yarısı balık olan deniz hayvanları. Nereidler bunların üzerine binip dolaşırlardı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippolyte : Amazonların kraliçesi. Ares'in kızı olduğu söylenir, Herakles tarafından öldürüldü.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippolytos : Thesseus'un Amazonlar kraliçesi Atiope'den olan oğlu.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippomedon : Dev cüsseli bir kahraman, Thebai'ye karşı savaşan Yedililerdem biriydi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippomenes : Megeros ile Merope'nin oğlu. Atalante ile evlendi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hippotes : Heraklid'lerden biri.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Historis : Kahin Tresias'ın kurnaz kızı. Herakles'in doğumu sırasında, Hera'nın emri ile doğuma engel olmaya çalışan doğum tanrıçalarını kurnazlıkla oradan uzaklaştırıp doğumun olmasını sağladı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hora'lar : Zeus ile Themis'in üç kızı. Bunlar zamanların ve mevsinlerin tanrıçalarıdır.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Horkios : Zeus'un lakabı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hyad'lar : Atlas'ın kızları. Zeus'u Dodon'da onlar büyüttü
[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hyakinthos : Amiklas ile Diomede'nin oğlu. Çok güzel bir delikanlıydı. Thamyris adlı bir erkek ona aşık oldu, Apollon da ona gönül verenlerdendi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hybris : Annesi Koros idi. Hayasızlığın, ölçüsüzlüğün sembolü.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hydne : Skyttis'in kızı. Baba kız çok usta dalgıçlardı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hydra : Lerna bataklığında yaşayan onlarca başı olan büyük bir yılan.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hygieia : Sağlık tanrıçası ve Asklepios'un kızlarından biri.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hylas : Kral Theiodamas'ın oğlu Herakles Hylas'ın babasını öldürdükten sonra delikanlıyı uşak olarak yanına almıştı. Onu her yere beraberinde taşırdı.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hyllos : Herakles ile Dejanire'nin oğlu[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hylonome : Kentaur Kyllaros'un karısı. Kocası öldürülünce intihar etti.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hymenaios : İlham perilerinden birinin oğlu. Gençlik ve evlendirme tanrısı. Düğünlerde söylenen türküleride o ilham eder.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hymnos : Phrygia'lı bir çoban. Artemis'in arkadaşlarından biri olan Nikaea adlı periye aşık olmuştu. Ama Nikaea ona yüz vermedi ve bir gün kendisine aşkını ilan etmesine sinirlenip onu öldürdü.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hyperion : Titanlardan biri. Uranos ile Gaia'nın oğlu. Kız kardeşi Heia ile evlendi. Helios, Eos ve Selene'nin babası.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hypermestra : Danaos'un elli kızından biri. Zorla evlendirilen elli kız evlendikleri gece kocalarını öldürürken kocasına tek zarar vermeyen kardeş Hypermestra idi.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hypnos : Uyku tanrısı. Ereos ve Nyks'in oğlu.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hypsipyle : Lemnos adası kralı Thoas'ın kızı. Lemnos kadınları ayaklanıp kocalarını öldürmeye başlayınca Hypsklye yaşlı babasını kaçırdı ve Khios adasına götürdü. Arganaotlar bu adaya çıktığı zaman Jason 'la karşılaştı ve ona aşık oldu. Jason'dan iki çocuğu oldu.[/FONT]
[FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Hyrieus : İhtiyar bir çiftçiydi ancak büyük tanrıları evinde misafir ettiği için tanrılar ona karşı hep iyiydiler bu yüzden yaşlı adam bir karısı olmadı halde erkek çocuğu olmasını istediğinde onun bu isteğini yerine getirdiler.[/FONT]
 
Üst