Dahiliye Bölümü

N

NisyaN

Guest
Genel dahiliye tıbbın tüm klinik branşlarına temel teşkil eden bir disiplindir. Sağlık kuruluşlarına başvuran hastaların büyük çoğunluğunun problemleri iç hastalıklarının ilgi alanına girmektedir. Üst ve alt solunum yolu hastalıkları, hiper tansiyon, mide-bağırsak sistemi hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, şeker hastalığı, romatizmal hastalıklar gibi çok geniş bir skalayı kapsar.

Hastanemizde genel dahiliye hizmeti, iç hastalıkları uzmanları tarafından 24 saat süre ile verilmektedir.

Ayrıca dahiliye branşı kapsamında ayakta muayene, yatarak takip ve tedavi, acil servis ve check-up bulunmaktadır.

Dahiliye Hangi Hastalıklara Bakar?

Şeker Hastalığı (DiabatesMellitus)
Tansiyon (Hipertansiyon)
Karaciğer, Safra kesesi hastalıkları
Endokrinoloji (Tiroit, böbreküstü bezi hipofiz ve hastalıkları)
Metabolik hastalıklar ve obezite (kolesterol, Trigliserid yükseklikleri, gut hastalığı,diğer metabolizma hastalıkları)
Sindirim sistemi hastalıkları (ülser, gastrit , reflü hastalığı, kolitler)
Kansızlık ve kan hastalıkları, tanı ve tedavisi
 
Üst