smm panel

is binance safe bitcoin nasıl alınır bitcoin nasıl alınır online bahis siteleri canlı bahis siteleri bahis forum marsbahis gate io güvenilir mi

Baptistler ve Toplumsal Model Anlayışları

  • Konbuyu başlatan XooX
  • Başlangıç tarihi
X

XooX

Guest


Baptistler, Protestanların çoğuyla aynı temel inançları paylaşan, ama yalnızca inananların vaftiz edilmesi ve vaftizin de suya daldırma yoluyla yapılması gerektiğine inanan Protestanlardır. Baptistler tek bir kilise ya da mezhep oluşturmaz; kilise yönetiminde yerel cemaati tek yetkili sayan cemaatçi örgütlenme biçimini benimsemişlerdir.

XVII. yüzyılda Avrupada ortaya çıkan Baptistler kısa sürede yayılmışlar ve dünyanın her yerinde içinde yaşadıkları topluma yön verir hale gelmişlerdir. Misyonerlik faaliyetleriyle ön plana çıkan Baptist hareketi bazı konularda Protestanlıktan farklı bir çizgi oluşturmuştur. Sadece yetişkinlerin vaftiz edilmesi gerektiğini savunan Baptistler diğer taraftan yetişkin vaftizinden daha çok iman vaftizine önem vermişlerdir.
Bir kısmı fundamentalist cereyanların içinde yer almakla beraber çoğunluğu din ve düşünce anlamındaki özgürlük savunuculuğunun bayraktarlığını üstlenmiştir.
Çok katı bir mezhep taassubu içerisine girmeyen Baptistler İsanın kendileri için canını feda ettiğine inanan herkesi iman dairesi içine almışlar, kendilerine has uyguladıkları Açık Akşam Yemeği uygulaması ile de cemaatlerinin ve ibadetlerinin kapısını herkese açmışlardır.
Türkiyede ise yeni yeni gelişmeye başlayan Baptistler, kurdukları ilk ve henüz tek kilise olan İzmir Baptist Kilisesi ile kurumsallaşmalarını büyük ölçüde tamamlamışlar ve Türkiyedeki varlıklarına resmi bir hüviyet kazandırmışlardır. İstanbulda ise sadece Baptistlere ait olan resmi bir kilise oluşumu yoktur. Ancak yerli ve yabancı birçok Baptist, İstanbuldaki Serbest Protestan Kiliselerinde ibadetlerini yerine getirmekte ve onlarla irtibat halinde çalışmalarını yürütmektedir.
Yerli Baptistler Türk kültürünü daha çok özümsemiş ve benimsemiş gözükmektedir. İstanbuldaki Baptistler, kimlik olarak kendilerini serbest Protestan, Hıristiyan, Türk Hıristiyan gibi kavramlarla ifade etmektedirler. Ancak buna rağmen Müslüman Türkler tarafından dışlanmaktan ve Türk olarak kabul edilmemekten şikayet etmektedirler. Karşılaştıkları toplumsal sıkıntıları da dua yoluyla aşmaya çalışmaları, kabul ettikleri dinin, ne derece hayatlarının içinde olduğunun göstergesidir.
Hz. İsaya inanan herkesi Hıristiyan kavramının içinde kabul eden Baptistler, diğer Hıristiyan hareket ve mezhep mensuplarını da kucaklayan bir tutum sergilemektedirler. Yukarıda belirtildiği gibi, sadece Baptistlere ait olan açık akşam yemeği uygulamasıyla da bu kucaklamanın sadece sözde kalmadığını ispatlar gözükmektedirler.
Hz. İsaya gerçekten inanmış olan herkesle evlenilebileceği düşüncesinde olan Baptistler, başka bir dine mensup olan kişiyle evlenme konusunda hiç de esnek davranmamaktadırlar. Bir kadın ve bir erkeğin aynı çatı altında yaşayabilmelerinin tek ön koşulu, nikahtır. Son dönemlerde popüler kültürün bir parçası haline getirilmeye çalışılan nikahsız birlikte yaşama modası İstanbuldaki Baptistler arasında kesin olarak karşı çıkılan bir durumdur. Nikah konusunda bu kadar katı olan Baptistler arasında resmi ve dini nikahın önceliği konusunda net bir tavır yoktur. Ancak bütün Baptistler her ikisini de birden uygulamaktadırlar. Katolik dünyasının sivri ve katı kurallarından sıyrılmayı başarmış gibi gözüken Baptistler, din adamlarının evlenip çoluk-çocuğa karışmasını gayet normal karşılamaktadırlar. Gerçi bu durum, diğer Protestan cemaatler için de aynen geçerlidir.
Dünyanın farklı yerlerindeki Baptistlerde görülenin aksine İstanbuldaki Baptistler çok eşliliğin her türüne karşıdırlar ve toplumsal yaşam anlayışlarında böyle bir uygulamanın hiçbir örneği yoktur.
Baptistlerin toplumsal ve özel hayatta kadına bakışları klasik Hıristiyan anlayışından çok farklı değildir. tıpkı diğer Hıristiyanlar gibi onlara göre de kadının yeri kocasının yanı değil, arkasıdır. Kadın-erkek ilişkilerinde kadına düşen, erkeğine itaattir. Bu anlayıştan hareketle onlar kilise görevlerinin üst basamaklarında kadına yer vermemektedirler. Ayrıca feminizm hareketine de karşıdırlar.
Türk toplumuna adaptasyon sancıları çeken Baptistler, bu konuda Müslüman Türklerden dert yanmakta ve onlar tarafından bu toplumun bir parçası olarak kabul edilmemekten şikâyet etmektedirler.
İstanbuldaki Baptistlerden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, devletle ilgili sorumluluklarını yerine getirmektedirler. Devletin laik yapısını bir taraftan tanrısal irade tarzlarından biri olarak kabul etmekte, diğer taraftan Kutsal Kitap ile devlet kuralı çeliştiğinde Kutsal Kitapa uyacaklarını ifade etmektedirler. Toplumsal hayatlarının hemen hemen bütün ayrıntılarını Kutsal Kitaba göre şekillendirmektedirler.
Aile kurumuna son derece hassasiyet gösteren Baptistler toplumun düzelmesinin yolunun ailenin düzelmesinden geçtiğini belirtmektedirler.
Sonuç olarak araştırmamız bize göstermiştir ki; İstanbulda yaşayan yerli ve yabancı Baptistler arasında Türk ve yabancı olmaktan kaynaklanan bazı tutum ve düşünce farklılıkları vardır. Aynı dini düşünce ve inanca sahip farklı kültürlerden iki farklı insan veya iki farklı toplumsal grup, birçok konuda farklılıklar gösterebilmektedir.
Diğer taraftan İstanbuldaki Baptistlerin toplumsal hayatlarında dinin belirleyicilik oranı oldukça yüksektir ve açık ara farkla birinci sırada yer almaktadır. Ekonomiden sağlığa, eğitimden hukuka her şeyin temelinde onlara göre din ve Kutsal Kitap vardır. Kutsal Kitap sadece dini hayatın değil, bütün toplumsal yaşam alanlarının temel rehber kitabını oluşturur. Yaşam ve düşünce tarzlarından ancak ona uyan ve onun normlarıyla çelişmeyenler Baptistler arasında kabul görebilir.


Kaynak : Baptistler ve Toplumsal Model Anlayislari
 
Üst